Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2007

7/11/07: Εκτίναξη κατά 54,2% του ελλείμματος του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο

Η εξέλιξη των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού στο εννιάμηνο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος κατά 54,2% και την εκτίναξή του στα 9,682 δισ. ευρώ έναντι 6,277 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο εννιάμηνο του 2006.
Στο εννιάμηνο οι δαπάνες του προϋπολογισμού παρουσίασαν αύξηση 10,3%.
Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες αυξήθηκαν κατά 12% έναντι στόχου 7,4%, γεγονός που οφείλεται, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, στη διάθεση αυξημένων κονδυλίων για την καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης του ΛΑΦΚΑ, την αύξηση των αγροτικών συντάξεων, την καταβολή των πολυτεκνικών επιδομάτων, τις αυξημένες επιδοτήσεις στη γεωργία, καθώς και στην εκτέλεση τον Αύγουστο αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την επίλυση διαφορών μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ύψους 613 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι δαπάνες για τόκους αυξήθηκαν κατά 4,4%.
Το ίδιο διάστημα, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού παρουσίασαν αύξηση 5,1% έναντι στόχου 6,2%, γεγονός που οφείλεται, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, αφενός στις αυξημένες επιστροφές φόρου, αφετέρου στη μη είσπραξη κατά το 2007 έκτακτων εσόδων που είχαν συμπεριληφθεί στα έσοδα του προϋπολογισμού του 2006 (ύψους 482 εκατ. ευρώ).
Αύξηση 7,4% παρουσίασαν τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού στο εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2007 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και τα συνολικά έσοδα (προ επιστροφών φόρων) κατά 6%.
Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 6.528 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων του Γ'ΚΠΣ, ενώ τα έσοδά του έφθασαν τα 3.131 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29,7%.
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=846820&lngDtrID=251

Δεν υπάρχουν σχόλια: