Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2007

22/11/07: Μείωση αποδοχών με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων

Σε δραστική μείωση των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αναμένεται να οδηγήσει η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων που δρομολογεί το υπουργείο Απασχόλησης.
Το κυβερνητικό σχέδιο για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό θίγει και τους ασφαλισμένους πριν από το 1993, συμπεριλαμβανομένων των παλαιότερων εργαζομένων που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν το 1983.
Χαμένοι από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών θα είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που θα λαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις σε σχέση με σήμερα.
Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με Τα Νέα, προβλέπουν:
1) Για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ασφαλισμένοι πριν από το 1983 που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, στο Δημόσιο, στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες, οι συντάξιμες αποδοχές τους υπολογίζονται ανάλογα με την κατηγορία ως εξής:
Η σύνταξή τους ισούται με κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό επί του τελευταίου μισθού τους ή του μέσου όρου των μισθών που είχαν την καλύτερη διετία του ασφαλιστικού βίου τους ή ακόμη των πέντε καλύτερων ετών στην τελευταία δεκαετία. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα να καθιερώσει για όλους αυτούς τους ασφαλισμένους νέο καθεστώς, όπου η σύνταξη θα υπολογίζεται ως ποσοστό του μέσου όρου των μισθών της τελευταίας δεκαετίας.
Έτσι, μειώνεται η βάση υπολογισμού της σύνταξης, γιατί ο μέσος μισθός της τελευταίας δεκαετίας είναι χαμηλότερος από αυτόν της τελευταίας πενταετίας ή διετίας -όπου ο εργαζόμενος έχει υψηλότερες αποδοχές λόγω περισσότερων χρόνων υπηρεσίας- ή της καλύτερης διετίας του εργασιακού βίου του.
Εξαιτίας αυτού του μέτρου εκτιμάται ότι θα επέλθει μείωση κατά 12%- 18% για την κύρια σύνταξη και κατά 20%- 50% για την επικουρική.
2) Για τους ασφαλισμένους μετά το 1993 η σύνταξη υπολογίζεται ως ποσοστό επί των αποδοχών τους την τελευταία πενταετία. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ότι ο υπολογισμός της σύνταξης και στις κατηγορίες αυτές θα γίνει σταδιακά με βάση τις αποδοχές της τελευταίας δεκαετίας.
Για τον ίδιο λόγο και στην περίπτωση αυτή θα προκύψει μείωση κύριων συντάξεων η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέσον όρο σε 5%-6%.
Ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα, η τελευταία δεκαετία θα προσαυξάνεται με τον χρόνο ανεργίας που θα έχει μεσολαβήσει στη διάρκειά της. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος έχει εργαστεί συνολικά μόνο 7 έτη κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, θα ανατρέξουν στα τρία προηγούμενα της δεκαετίας χρόνια για να συμπληρώσουν τη δεκαετία που θα ληφθεί ως βάση του υπολογισμού του συντάξιμου μισθού.
3) Για τους αυτοαπασχολούμενους (του ΟΑΕΕ) που είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 σχεδιάζεται να υπάρξει η εξής αλλαγή: Σήμερα οι συντάξεις τους προκύπτουν από τον υπολογισμό ποσοστού 3% (ποσοστό αναπλήρωσης) επί ενός προσδιορισμένου τεκμαρτού εισοδήματος για κάθε έτος του εργασιακού βίου τους. Τα ποσά που προκύπτουν για κάθε έτος προστίθενται και το άθροισμά τους είναι η σύνταξη.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα να μειώσει αυτό το ποσοστό αναπλήρωσης από το 3% που είναι σήμερα στο 2%. Έτσι, θα υπάρξει αυτόματα δραστική μείωση των συντάξεων των αυτοαπασχολουμένων, που εκτιμάται ότι κατά μέσον όρο θα κυμαίνεται στο 35%.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: