Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2007

22/11/07: Aμφισβητεί την αξιοπιστία των μετρήσεων ανεργίας ο Συνήγορος του Πολίτη

Σοβαρές επισημάνσεις για την αποτελεσματικότητα του ΟΑΕΔ και τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού ανέργων στη χώρα κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, Γ.Καμίνης, τις οποίες καταγράφει σε δύο σχετικές εκθέσεις του.
Ο ΣτΠ αμφισβητεί ουσιαστικά τις μετρήσεις της ανεργίας, καθώς διαπιστώνει ότι η ιδιότητα του ανέργου περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες με αποτέλεσμα κατ' αρχάς τη «νόθευση» των πραγματικών ποσοστών ανεργίας και κατά δεύτερον χιλιάδες πολίτες που χάνουν την εργασία τους να μη θεωρούνται άνεργοι και να στερούνται του δικαιώματος επιδόματος ανεργίας.
Όπως σημειώνεται, «η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ακολουθεί τον ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Ο ΟΑΕΔ κατά την εφαρμογή της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας συνδέει την ιδιότητα του ανέργου με το μισθωτό που δικαιούται επιδότησης».
Όμως, προστίθεται στην έρευνα, «οι εννοιολογικές προσεγγίσεις δεν αντιστοιχούν στον κίνδυνο της ανεργίας όπως εμφανίζεται στη σύγχρονη ελληνική αγορά εργασίας και γίνεται αντιληπτός από την κοινωνία».
«Το παραδοσιακό πρότυπο εξαρτημένης εργασίας έχει συρρικνωθεί λόγω των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά εργασίας και αντικαθίσταται από άτυπες μορφές εργασίας» προστίθεται. Χαρακτηριστικές είναι και οι επισημάνσεις της ερευνήτριας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Αλίκης Μουρίκη.
Όπως επισήμανε, σήμερα στη χώρα μας, το 25% του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε αδήλωτη «μαύρη» εργασία που αποφέρει το 20% του ΑΕΠ.
Από το υπόλοιπο 75% του εργατικού δυναμικού, το 35% απασχολείται στο δημόσιο τομέα και το 65% στον ιδιωτικό. Μεταξύ των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα ένα 10%-11% αποτελεί συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και ωρομίσθιους.
Όπως προαναφέρθηκε, τα παραπάνω συμπεράσματα καταγράφει ο Συνήγορος του Πολίτη σε δύο εκθέσεις του για τις πολιτικές απασχόλησης, τα δικαιώματα των ανέργων και τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Μάλιστα, με αφορμή τις δύο πολυσέλιδες εκθέσεις που δημοσιοποίηθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, ο ΣτΠ οργάνωσε την Πέμπτη ημερίδα με τις «πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας».
Ο Συνήγορος του Πολίτη, Γ. Καμίνης, εξήγησε ότι οι δύο εκθέσεις βασίστηκαν σε 900 υποθέσεις που κλήθηκε να χειρισθεί ο ΣτΠ στο χρονικό διάστημα 1998-2006 και ότι τα σοβαρά προβλήματα που διαπιστώθηκαν οδήγησαν στην ανάγκη σύγκλησης επιστημόνων, εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης και κοινωνικών εταίρων σε ημερίδα.
Στις δύο σχετικές εκθέσεις του ΣτΠ επισημαίνονται σοβαρά προβλήματα του οργανισμού εξαιτίας του ασταθούς νομικού πλαισίου, της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ώστε να υπαχθεί κάποιο άτομο ή επιχείρηση σε πρόγραμμα επιδότησης και σοβαρών καθυστερήσεων στην καταβολή επιχορηγήσεων.
Το πλαίσιο της σκιαγραφούμενης κακοδιοίκησης συμπληρώνουν διαπιστώσεις για ανακρίβεια πληροφοριών σε ενδιαφερομένους ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα, πλημμελής εξυπηρέτηση πολιτών, αδυναμία εξατομικευμένης παρέμβασης και ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων.
Παρέμβαση υφυπουργού, διοικητή ΟΑΕΔ, και ΕΕ
Από την πλευρά της η υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σοφία Καλαντζάκου, αναφέρθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (2000-2008) ύψους 2 δισ. 127 εκατ. ευρώ και στη δομική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ που θα ακολουθήσει η έκθεση του Συμβούλου Αξιολόγησης που κλήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό.
Ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Γιώργος Βερναδάκης, δήλωσε ότι «οι επισημάνσεις του ΣτΠ λειτουργούν υποστηρικτικά στις προσπάθειές μας».
Πρόσθεσε όμως ότι οι περιπτώσεις ελλιπούς εξυπηρέτησης πολιτών είναι «μεμονωμένες» και κάποιες επισημάνσεις «ανεπίκαιρες».
Αντίθετα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κωνσταντίνος Γιάκας, χαρακτήρισε τις δύο εκθέσεις «εξαιρετικές» και σημείωσε ότι πολλοί δημόσιοι φορείς πολιτικής απασχόλησης στην ΕΕ χαρακτηρίζονται από διστακτικότητα υιοθέτησης νέων πρακτικών.
«Έχει διαπιστωθεί ότι οι δημόσιοι φορείς απασχόλησης μπορούν να ρυθμίσουν και να αυξήσουν την αποτελεσματική τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις εργασίας. Όταν είναι καλά οργανωμένοι, έχουν ξεκάθαρους στόχους και μπορούν να προσαρμοσθούν σε νέους τρόπους οργάνωσης, λειτουργίας και υιοθέτησης νέων εργαλείων. Οι δημόσιοι φορείς απασχόλησης είναι κύριο συστατικό στοιχείο των πολιτικών απασχόλησης» πρόσθεσε ο κ. Γιάκας.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: