Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

30/1/08: Ξανά στο ευρωπαϊκό εδώλιο η Ελλάδα για στερεά απόβλητα και άγρια πτηνά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την Τετάρτη να προσφύγει κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για δύο περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προστασία των άγριων πτηνών.
Παράλληλα, με άλλη απόφασή της, η Επιτροπή έθεσε στο αρχείο την προσφυγή που είχε καταθέσει για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην περιοχή της Ψυττάλειας, κρίνοντας ότι οι μονάδες λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα παραβιάζει διατάξεις της Οδηγίας 75/442, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι «τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα στερεά απόβλητα θα διατίθενται χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον».
Όσο αφορά την προστασία των άγριων πτηνών, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν ενσωμάτωσε πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 79/409 η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ζωνών προστασίας στα καταφύγια.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: