Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008

17/1/08: «Απειλητική» αύξηση δημοσίου χρέους αν δεν λυθεί το Ασφαλιστικό φοβάται ο Ν.Γκαργκάνας

Την ανάγκη μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τη γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη -και στην Ελλάδα- και τις οικονομικές συνέπειες που αυτή θα έχει τόνισε την Τετάρτη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Νίκος Γκαργκάνας.
Μάλιστα ο ο κ. Γκαργκάνας, σημείωσε ότι στην Ελλάδα οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού θα είναι εντονότερες και επειδή ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Χωρίς τη λήψη πρόσθετών μέτρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το ποσοστό του Δημοσίου Χρέους προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει το 346% το 2050.
Όπως τόνισε, η αναβολή εφαρμογής πολιτικών (όπως είναι οι μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, η ενίσχυση της απασχόλησης) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού μεταθέτει και επιδεινώνει το πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επόμενες γενεές.Τα παραπάνω ειπώθηκαν ότι κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης με τους διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών του Λουξεμβούργου Ιβ Μερς και της Φινλανδίας Έρκι Λικάνεν, με θέμα «Γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης: συνέπειες και μεταρρυθμίσεις».
Ο κ. Ν.Γκαργκάνας επισήμανε ότι οι δημογραφικές εξελίξεις (μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλός δείκτης γονιμότητας) θα οδηγήσουν σε σημαντική άνοδο του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων (δηλαδή του ποσοστού των ατόμων άνω των 65 ετών ως προς τον πληθυσμό σε ηλικία απασχόλησης) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως επισήμανε, η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για συντάξεις και υγεία και θα περιορίσει τον αριθμό εκείνων που καταβάλλουν εισφορές. Ο βαθμός στον οποίο οι συνέπειες αυτές θα επηρεάσουν το βιοτικό επίπεδο στις επιμέρους χώρες, θα εξαρτηθεί, σύμφωνα με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τόσο από τις αρχικές δημοσιονομικές τους επιδόσεις, όσο και από τις προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού, καθώς και για τον εξορθολογισμό των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Υπάρχουν παραδείγματα για να «κλέψει ιδέες» η Ελλάδα
Ο διοικητής της Τράπεζας του Λουξεμβούργου Ιβ Μερς παρουσίασε στοιχεία για το συνταξιοδοτικό σύστημα του Λουξεμβούργου, ενώ αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από ορισμένες χώρες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού, καθώς και στις δυσκολίες εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.
Όπως ανέφερε, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή στα συστήματα στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, τον περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης, την αύξηση του αριθμού των ετών για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Σύμφωνα με τον κ. Μερς, η προώθηση μεταρρυθμίσεων είναι δυσκολότερη σε χώρες όπου οι παράμετροι σε ό,τι αφορά τα συστήματα συνταξιοδότησης, θεσπίστηκαν σε εποχές που το προσδόκιμο ζωής ήταν πολύ χαμηλότερο και η σύνθεση της οικονομικής δραστηριότητας αρκετά διαφορετική.
Όπως σημείωσε, οι μεταρρυθμίσεις προσκρούουν στις δαιδαλώδεις διοικητικές διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν πληθώρα ειδικών περιπτώσεων, στο πολιτικό κόστος που συνεπάγονται, αλλά και στο διττό ρόλο (αναδιανεμητικό και κοινωνικής ασφάλισης) που πολλές φορές παίζουν οι συντάξεις.Ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας, Έρκι Λικάνεν, αναφέρθηκε στις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα του, στα βασικά χαρακτηριστικά του ισχύοντος συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και στις μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν το 2005.
Οι βασικές αυτές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν αφενός τον περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης, μέσω και της δημιουργίας κινήτρων για παραμονή στην εργασία και αφετέρου μεταβολές στον τρόπο αναπροσαρμογής των συντάξεων και την προσαρμογή του ποσοστού αναπλήρωσης ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Όπως είπε ο Φινλανδός αξιωματούχος, οι ρυθμίσεις αυτές φαίνεται προς το παρόν να έχουν περιορίσει το ποσοστό εκείνων που λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη γήρατος, ενώ σημείωσε ότι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει τώρα η Φινλανδία, είναι το υψηλό ποσοστό εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση και η ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.Συνοψίζοντας τις παρουσιάσεις, ο κ. Γκαργκάνας τόνισε ότι η γήρανση του πληθυσμού θα έχει πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες, αν σε ορισμένες χώρες δεν εφαρμοστούν έγκαιρα οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις.
Πάντως, χαρακτήρισε ελπιδοφόρο το γεγονός ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μεταρρυθμίσεις σε μερικές χώρες, που μπορεί να δείξουν το δρόμο και στις άλλες, ενώ τόνισε ότι στόχος των μεταρρυθμίσεων είναι ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: