Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

29/1/08: Την πρώτη παραγγελία από το εξωτερικό έπειτα από 20 έτη δέχτηκαν τα Ελληνικά Ναυπηγεία

Η ΑΕ Ελληνικά Ναυπηγεία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Hochtief Construction AG (HTC), με έδρα στο Έσσεν της Γερμανίας, για την κατασκευή ανυψωτικής πλατφόρμας/φορτηγίδας (Jack-Up Platform / Jack-Up Barge). Πρόκειται για την πρώτη παραγγελία νέας κατασκευής εξειδικευμένου σκάφους που προέρχεται από το εξωτερικό και που αναλαμβάνουν τα γερμανικής ιδιοκτησίας Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ ύστερα από 20 χρόνια και κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.
Η σύμβαση προβλέπει εργασία 15 μηνών για τα Ελληνικά Ναυπηγεία και για αρκετούς Έλληνες υπεργολάβους της ναυπηγικής βιομηχανίας.Ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ναυπηγείων, Reinhard Kuhlmann, δήλωσε: «Αυτό το έργο ανοικτής θαλάσσης δίνει νέες προοπτικές όχι μόνον για τα Ελληνικά Ναυπηγεία, αλλά και για τον Όμιλο ThyssenKrupp Marine Systems γενικότερα, καθώς εγκαινιάζει την κατασκευή εξειδικευμένων σκαφών και πλοίων με πολύ ειδικές προδιαγραφές».
Επιπλέον, ο κ. Kuhlmann πρόσθεσε πως «οι νέες δυνατότητες της αγοράς εξετάζονται και αξιοποιούνται πλήρως όσον αφορά αυτά τα πολύ εξειδικευμένα πλοία, κάτι που ίσως αποδειχθεί να είναι μία εκ των πιθανών απαντήσεων στην ερώτηση πώς η Ευρωπαϊκή Ναυπηγική Βιομηχανία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ισχυρό ανταγωνισμό που δέχεται από τα ναυπηγεία της Απω Ανατολής». Η Ανυψωτική Πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη να λειτουργήσει οπουδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο και κάτω από πολύ σκληρές καιρικές συνθήκες. Θα διαθέτει ένα κατάστρωμα εργασίας, ένα μεγάλο γερανό με ανυψωτική ικανότητα άνω των 400 τόνων, με δυνατότητα αυτο-ανύψωσης (jack up) και αυτοκινητήρια πρόωση (self-propelled propulsion).
Θα έχει τη δυνατότητα «φιλοξενίας» 28 ατόμων, καθώς και εξοπλισμό ασφαλείας. Συνεπώς, θα είναι εντελώς αυτόνομη για κάποιο χρονικό διάστημα όσον αφορά προμήθειες και αναλώσιμα. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για υπεράκτια χρήση και κυρίως θα χρησιμοποιείται για την ανέγερση υπεράκτιων αιολικών πάρκων που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η Ανυψωτική Πλατφόρμα, που θα φέρει τη γερμανική σημαία, θα κατασκευασθεί και πιστοποιηθεί υπό τη επίβλεψη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Germanischer Lloyd (GL).
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: