Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

6/2/08: Νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων από τον ΟΑΕΔ, ύψους 91,4 εκατ. ευρώ, για 6.500 ανέργους

Η ενίσχυση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης μέσω της στήριξης των ατομικών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη διοικητική περιφέρεια της Αττικής, αποτελεί τον πυρήνα του νέου προγράμματος για 6.500 ανέργους που ενέκρινε ο ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 91,4 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί σε διάστημα τριετίας και περιλαμβάνει:
1) Πρόγραμμα επιχορήγησης πολύ μικρών επιχειρήσεων για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας με στόχο την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 18-64 ετών, προϋπολογισμού 68 εκατομμυρίων ευρώ, που θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2010.
2) Πρόγραμμα επιχορήγησης 1.500 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιώνηλικίας 18-64 ετών, προϋπολογισμού 23,4 εκατομμυρίων ευρώ, που θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2009.
Καινοτομίες των νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ αποτελούν:
* Η υποστήριξη των νέων ελεύθερων επαγγελματιών με σεμινάρια επιχειρηματικότητας, πριν την δημιουργία της ατομικής τους επιχείρησης.
* Η έμφαση που θα δοθεί κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων των επιδοτούμενων νέων ελεύθερων επαγγελματιών στην ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρησή τους.
* Η ενισχυμένη κατά 25% σε σχέση με την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική, επιδότηση με το ποσό των 15.000 ευρώ των ανέργων που θα δημιουργήσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση.
* Η στήριξη των ατομικών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ), καθώς απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι εννέα άτομα.
* Η αυξημένη επιδότηση που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΘΕ, η οποία ανέρχεται στα 26 ευρώ ημερησίως, για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες, λόγω της προσαρμογής και εξοικείωσης των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον και στα 22 ευρώ ημερησίως για τους υπόλοιπους 20 μήνες απασχόλησης.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: