Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2008

11/2/08:Την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέλαβε η Ακτωρ Α

Συμφωνητικό για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπεγράφη μεταξύ της εταιρίας Ακτωρ ΑΤΕ (κατά 100% θυγατρικής της Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ) και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Το συνολικό κόστος προσδιορίζεται στο ποσό των 88,35 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 19 μήνες (από την έκδοση της οικοδομικής αδειας ανέγερσης του νέου γηπέδου).Εξάλλου η Ακτωρ ΑΤΕ προχώρησε, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της, Aktor Construction International Ltd, στη σύναψη συμφωνίας εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Svenon Investments Ltd. Η τελευταία κατέχει ποσοστό 60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου (Rasdaq) εταιρίας Inscut Bucuresti SA, που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και εκμίσθωση δομικών μηχανημάτων, καθώς και την ανάληψη υπεργολαβιών τεχνικών έργων. Εντός του Φεβρουαρίου 2008, η Svenon Investments Ltd θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των μετοχών της Inscut Bucuresti SA, που τρίτοι κατέχουν και θα προσφέρουν, έναντι συνολικού ποσού έως 4 εκατ. ευρώ. H εταιρία Inscut Bucuresti SA διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η Inscut Bucuresti SA θα αποτελέσει το βραχίονα γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθεί το σύνολο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της Ακτωρ στην ταχέως αναπτυσσόμενη ρουμανική αγορά.
Παράλληλα, ο όμιλος της Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ εξετάζει τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Inscut Bucuresti SA. Το τίμημα της αγοροπωλησίας ορίστηκε στο ποσό των 8 εκατ. ευρώ και θα οριστικοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του νομικού και οικονομικού ελέγχου, ρητώς συνομολογηθέντος ότι το ανωτέρω ποσό δεν θα υπερβεί ποσοστό 20% του αρχικώς συμφωνηθέντος τιμήματος, ενώ, αντιστρόφως, μπορεί να υπολείπεται αυτού.Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εξαγορά αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: