Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

3/3/08: Στο Ecofin το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελλάδας

Για το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελλάδας -και άλλων επτά μελών της ΕΕ- αναμένεται να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομίας της ΕΕ (Ecofin) την Τρίτη στη βελγική πρωτεύουσα. Παράλληλα, θα συζητηθούν ο πρόσφατες εξελίξεις των τιμών πετρελαίου και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση.
Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ θα κληθούν επίσης να υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του κοινοτικού προϋπολογισμού 2009, ενώ θα συζητηθεί και το σχέδιο που συνέταξε η σλοβενική προεδρία του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπ’ όψη προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
Στο Ecofin θα συζητηθεί και το θέμα της προετοιμασίας της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (13-14 Μαρτίου 2008) και η ενδιάμεση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Τη Δευτέρα συνεδρίασαν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωζώνης. Η ατζέντα του Eurogroup περιελάμβανε τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, θέματα που αφορούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση για τις χώρες της Ευρωζώνης.
Πιο αναλυτικά η ημερήσια διάταξη των Συμβουλίων έχει ως εξής:
Eurogroup:
1. Οικονομική κατάσταση: θα συζητηθούν οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και οι ενδιάμεσες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα
3. Εξέταση Προγραμμάτων Σταθερότητας και Ανάπτυξης: δεύτερη σειρά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε συστάσεις για γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ecofin όσον αφορά τα επικαιροποιημένα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Αυστρίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Θα συζητηθούν οι βασικές πτυχές των δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών, όπως αυτές αντανακλώνται στα ΠΣΑ.
4. Ενιαίες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις χώρες της ευρωζώνης, για την ανάπτυξη και την απασχόληση για τις χώρες της ευρωζώνης.
5. Παρουσίαση για τα 10 χρόνια της ΟΝΕ
Η Ε. Επιτροπή θα παρουσιάσει την προετοιμασία για τις εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών της ΟΝΕ.
Ecofin:
1. Οικονομική Κατάσταση: θα συζητηθεί η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, υπό το φως και των ενδιάμεσων προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, αναμένεται να συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις των τιμών του πετρελαίου.
2. Εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Το Ecofin θα γνωμοδοτήσει, με βάση συστάσεις της Ε. Επιτροπής, για τα επικαιροποιημένα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης οκτώ χωρών: Αυστρίας, Κύπρου, Ελλάδας, Ιρλανδίας, Μάλτας, Σλοβενίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας.
Επίσης, θα γνωμοδοτήσει για τα Προγράμματα Σύγκλισης έξι χωρών της ΕΕ, που δεν μετέχουν στην ευρωζώνη: Βουλγαρίας, Τσεχίας, Εσθονίας, Λετονίας, Δανίας και Λιθουανίας.
3. Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (13-14 Μαρτίου 2008)
4. Προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το 2009
Οι υπουργοί Οικονομικών θα κληθούν να υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του κοινοτικού προϋπολογισμού 2009. Οι προσανατολισμοί του Συμβουλίου έχουν ως άξονα την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων της Ε.Ε. με ρυθμό που θα εγγυάται τη συνέχεια και τη συνοχή των δράσεων.
5. Φορολογία
α. Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης
Θα συζητηθεί σχέδιο που συνέταξε η Σλοβένικη Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις της Ε. Επιτροπής, για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
β. Φορολογία εισοδημάτων από αποταμιεύσεις
Στο πλαίσιο της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/48/ΕΚ για τη φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, ανατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 στην Ε. Επιτροπή να αρχίσει διερευνητικές συνομιλίες με τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα της έγκρισης ισοδύναμων μέτρων φορολόγησης των τόκων αποταμιεύσεων και να ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: